Viktigt med lek

Något som är viktigt att alla barn får göra, det är att leka. Det är helt avgörande för deras utveckling. Genom att leka kan barn komma underfund med världen på ett bra sätt och göra den så att säga begriplig. Lek blir barnets språk innan de kan tala. Genom leken kan även vi vuxna förstå barns tankar och känslor. Genom lek lär sig barn även detta med socialt samspel samt att de utvecklar sin intellektuelitet. De utvecklar även det motoriska genom att hopps, springa, klättra och så vidare. Ta gärna med barnen till en vattenlekplats, läs mer här om sådana. 

Lek på olika sätt

Barn kan börja leka redan som små. Det med anpassade leksaker. Det är viktigt att låta barnen själva styra sin lek. Det är inte måste att bara leka med leksaker. Saker i grytskåpet eller ute i skogen kan även det leda till roliga lekar. Sen när de börjar bli äldre, ta med dem ut till lekplatser med mera. Att leka ute är bra för dem. De får frisk luft. Det är bra att så länge det är möjligt att begränsa skärmtiden framför tv eller dator eller surfplatta. Allt för många barn fastnar med att bara vilja spela hela dagarna. Om de nu ska spela, se till att ta fram pedagogiska spel där de lär sig något av det. Samt som sagt, begränsa deras tid för spel och tittande på film och annat. 

11 May 2021