Multiplikation

Näst efter addition och subtraktion är multiplikationstabellen det absolut viktigaste man har att lära sig i matten i grunskolan. Om man inte kan multiplikationstabellen som ett flytande vatten blir all vidare matematikstudier mycket svåra. Det spelar mindre roll hur man lär sig den, bara man gör det. Om de traditionella metoderna inte fungerar så testa att lära dig den som en sång, med rim eller med andra associationer. För vissa är det viktigaste att få en logisk genomgång, som i klippet här.

15 Dec 2018