Har du testat en abakus?

Ett räknehjälpmedel, det är abakus. Det kallas även för kulram. Det är ett gammalt räkneredskap som har en platta eller en ram med stavar eller trådar. På dem kan kulor skjutas fram och bort. Abakusen användes redan under antiken, samt i flera utomeuropeiska kulturer. Än idag så används olika kulramar med mera i Japan och Kina till exempel. 

 

16 Dec 2019