Dividera mera

Man ska inte ge sig. Som lärare ska man göra allt som står i ens kreativa makt för att hjälpa barn och ungdomar att förstå matematiken man undervisar i. Man har inte alltid miljön eller tiden som krävs, och det är ett stort ansvar, men man har accepterat det ansvaret när man valde att bli lärare. Man utbildar framtidens medborgare.

Division har många barn svårt med och då gäller det att tänka kreativt för det finns alltid en metod som går hem. Att bara arbeta efter en eller två styva metoder för inlärning av division är orättvist mot de som kanske hade lärt sig snabbt med den tredje eller fjärde metoden.

Liggande stolen till exempel? Har du använt den? Låt instruktionen ta tid och repetera, repetera, repetera!

25 Feb 2019