Den som gräver ett hål åt andra - En praktisk övning i matematik

Matte är kul, något av det roligaste jag vet faktiskt och det beror mest på att man kan applicera det på väldigt mycket. Det är inte bara att sitta med en bok fylld med olika räkneuppgifter utan också en sak som man måste lära sig för att förstå vissa saker i vår omgivning. För en tid sedan så fick vi möjligheten att använda oss av praktisk matematik. Det hela började med att jag pratade om volymer och vikt. Som exempel tog jag vatten och berättade att en liter väger ett kilo och ställde sedan frågan ut i klassrummet hur mycket en kubik då väger. En elev räckte upp handen och frågade "Vad är en kubik?"

Eleverna fick uppdrag

Det var den bästa starten vi kunde få! Jag delade in alla elever i grupper och gav dem i uppdrag att först ta reda på hur mycket en kubik var och sen att varje grupp fick ett ämne de skulle ta reda på vad det vägde. En grupp fick vatten, en fick jord och en annan fick tyg. De hade sen fria händer att lösa uppgiften. Gruppen med vatten ringde vattenverket och de med jord valde att kontakta Ljungdahls Entreprenad, en firma som jobbar med schakt i Norrtälje, och den sista gruppen valde att ta hjälp av syslöjdsläraren. De som valde Ljungdahls fick extremt bra hjälp. De fick till och med en inbjudan att vara med och se på när de jobbade med schaktjobb för att få en bättre förståelse. Alla löste sina uppgifter bra och vi kommer nog att testa fler såna här övningar tror jag. 

11 Apr 2018