En matematisk karta

130 m över havet
16 personer i varje glasgondol
30 minuter, totalt
42 ton millimiteranpassat stål
70 ton räls
20 minuter/tur
6 ggr/timme
höst, vinter, vår: må – fr 10-19, lö – sö 10-17, sommar: må – fre 9-20, lö -sö 10-18, helgdagar 10-15
öppet 360 dagar/år
vuxna 130 kr, barn (4-12 år) 100 kr, pensionärer (+65 år) 100 kr, champagnepaket 955 kr (2p [...]

Sida upp och sida ner i matematikboken

Måste eleverna alltid räkna alla sidor i matematikboken? Om ni frågar mig tycker jag inte det. Det är upp till läraren att utifrån strävansmålen planera den matematikundervisning som sker i klassrummet.Och ska vi följa strävansmålen kan inte eleverna enbart räkna i matematikboken – de behöver diskutera, fundera, förklara, argumentera och pröva sig fram tillsammans med [...]

Jag ser och hör att ...

Om jag bara hade rättat denna elevs matteuppgift hade det blivit en uppgift som är fel, där eleven inte kan. Kort och gott. Inte mer att säga om den saken.

Istället fick eleven berätta hur eleven tänkt:
- Jag såg direkt att svaret inte var rimligt, förklarade eleven. Det kan ju inte vara 1078 elever om det [...]

Rika matematiska problem

Vad är ett rikt problem?
Enligt bokens författare är det följande sju kritierier som ska uppfyllas för att ett problem ska kunna kallas för ett rikt probelm:

Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.
Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.
Problemet ska upplevas som en utmaning, [...]

Jag strävar på

Där jag arbetar pågår för tillfället ett utvecklingsarbete inom matematiken. Vi har blivit beviljade pengar av Skolverket för att utveckla matematikundervisningen. I förra veckan hade vi pedagogiska diskussioner kring vårt projekt ochvi inser att något håller på att hända med vår matematikundervisning. Vi har påbörjat ett arbete där vi närmar oss strävansmålen alltmer, både i praktiken och i [...]

Utvecklar intresse för matematik

Ett av strävansmålen i matematik är att eleven utvecklar intresse för matematik ….

Hur gör ni i er klass för att eleven ska komma dit? Vi vill inte att eleverna uppfattar ämnet matematik som på bilden här ovan

Jag försöker bl a hitta andra arbetsformer än den traditionella läroboken.  På bilden ovan arbetar vi med de fyra räknesätten och [...]