Rika matematiska problem

Vad är ett rikt problem?
Enligt bokens författare är det följande sju kritierier som ska uppfyllas för att ett problem ska kunna kallas för ett rikt probelm:

Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.
Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.
Problemet ska upplevas som en utmaning, [...]

Fyra händers matematik

Det går att räkna större tal med fyra händer.

Det går att tänka vidare med två huvuden.

Det går att göra mer på större papper.

Det går att utvinna något nytt ur det som redan är bekant.

Det går att använda boken på 100 andra sätt än att bara räkna tyst ur den.

Det går [...]