Vad ska eleverna ha sina kunskaper till?

Vad är det för mening med att lära sig något om man inte vet vad man ska ha kunskapen till? Den frågan ställer jag mig då jag inser att vi har elever som sitter och ”gör” utan att veta varför.

Eleverna skulle efter en matematiklektion besvara följande frågor skriftligt:

Vad har du gjort?
Vad har du [...]

Matematik: Att samtala sig till förståelse och gemenskap

Uppgiften eleverna fick vara att överföra sin modell till tredimensionella figurer på papper. Eleverna fick samarbeta två och två. De skulle diskutera matematik och utveckla samarbetet. Jag satt noggrant och lyssnade in två elever som samarbetade. Båda två var mycket aktiva. Jag skrev noggrant upp det samtal jag hörde. Det ingick i coachningen av läraren, [...]

En matematisk karta

130 m över havet
16 personer i varje glasgondol
30 minuter, totalt
42 ton millimiteranpassat stål
70 ton räls
20 minuter/tur
6 ggr/timme
höst, vinter, vår: må – fr 10-19, lö – sö 10-17, sommar: må – fre 9-20, lö -sö 10-18, helgdagar 10-15
öppet 360 dagar/år
vuxna 130 kr, barn (4-12 år) 100 kr, pensionärer (+65 år) 100 kr, champagnepaket 955 kr (2p [...]

Bild med ett stänk av matematik

Min kollega, som är en mycket duktig konstnär, berättade idag att rita ett porträtt är en del av matematiken.
- Är det?, svarade jag lite frågande.
- Ja, visst är det det. Du tittar bl a på vinklar, avstånd, löser problem, förstorar, förminskar och mäter.
- Jaha, svarade jag och insåg att jag lärt mig något nytt om matematiken idag. [...]

Bedömning i ämnet matematik

Jag inser att jag för bara något år sedan inte alls läste ”Bedömning i ämnet matematik” när jag läste om matematiken i kursplanen. Jag läste enbart strävansmål och uppnåendemål. Idag läser jag ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”, ”Ämnets karraktär och uppbyggnad” ”Mål att sträva mot” OCH ”Bedöming i ämnet matematik”. Ämnet har blivit en helhet.
Bedömning i [...]

Taluppfattning - en uppfattning om tal

Jag läser DN och stannar till vid en annons. Sex siffror grupperade i tre grupper om två i varje (bilden till höger här bredvid). Jag tänker omedelbart att det måste vara ett telefonnummer och därefter: Vad blir det för tal om jag ändrar siffrornas grupperingar men ändå har kvar siffrorna på den plats de ursprungligen stod [...]

Utvecklar intresse för matematik

Ett av strävansmålen i matematik är att eleven utvecklar intresse för matematik ….

Hur gör ni i er klass för att eleven ska komma dit? Vi vill inte att eleverna uppfattar ämnet matematik som på bilden här ovan

Jag försöker bl a hitta andra arbetsformer än den traditionella läroboken.  På bilden ovan arbetar vi med de fyra räknesätten och [...]

Matematikämnet – och mina frågor kring detta ämne!

Kursplanernas ämnesbeskrivningar bör vara en del av den pedagogiska diskussionen.

I de nuvarande kursplanerna i matematik synliggörs en mängd spännande områden om och kring vilka vi lärare borde konstruera självständiga frågor, jag funderar i direkt relation till kursplanerna av idag. Så här ser mina frågor ut:

matematikens utforskande verksamhet?
matematik och intuition?
matematik och matematikens historia?
hur konstrueras matematiska [...]