Vet de om att de kan

Vet eleverna om ATT de kan matematik och vet de om VAD de kan om matematik?

Jag funderar kring detta och inser att jag ibland träffar elever som inte har tilltro (fast de kan), de vet inte om vad de faktiskt kan (fast de kan visa det på olika sätt) och de har heller [...]

Fågelvägen

En helt vanlig matematikuppgift, i en helt vanlig matematikbok men ändå så väldigt obekant för eleven som skulle lösa uppgiften. Jag förstod inte heller först:
- Vi hittar inte Fågelvägen, sa den ena eleven medan elevens finger for fram och tillbaka över kartan som var inritad i matematikboken.
- Nähä, svarade jag och [...]

Gästbloggare nr 1 - förskollärare Susanne

Jag är så glad att vi får in lite förskoletankar här på http://matemaitkundervisning.se.

Allt började med att jag hittade en artikel i Nämnaren om en förskola som arbetade med matteväskor. En matteväska är en väska fylld med olika matteövningar som barn i 3-5 års åldern kan arbeta med tillsammans med sina föräldrar och väska lånar man [...]

Moderna uttryck

DELETA, ADDA och PARTA på

Språk utvecklas som bekant genom att det används. Tillgängligheten gör att vi märker när ord och uttryck blir försvinnande gamla eller när de förändras i takt med brukarnas fantasi och kreativitet.

Men hur är det då med tysta språk? Språk som man förväntas dela men mycket sällan har fått göra. Jag tänker [...]

Jag ser och hör att ...

Om jag bara hade rättat denna elevs matteuppgift hade det blivit en uppgift som är fel, där eleven inte kan. Kort och gott. Inte mer att säga om den saken.

Istället fick eleven berätta hur eleven tänkt:
- Jag såg direkt att svaret inte var rimligt, förklarade eleven. Det kan ju inte vara 1078 elever om det [...]

Lär med hela kroppen – även med öronen

Idag har vi använt hörseln när vi arbetadet med 5-kamraterna.
Plopp, plopp, plopp ….3 gem släpps ner i asken.
Hur många gem finns det då i den gömda handen?

Eleven var så engagerad, satt med ryggen åt och koncentrerade sig till 100% när jag ploppade ner gemen i asken.
- Det här kommer att bli svårt, sa eleven.
Men med lust och nyfikenhet [...]

Elevreflektioner

Eleverna håller på att rita ritningar till sina hus. De ska bygga ett mindre hus som har omkretsen 48 cm. Hur resten av huset ska se ut är upp till eleven att bestämma. Idag har de klurat med miniräknaren, papper och penna. Att få fram 48 cm i omkrets var inte alls en självklarhet för alla, men med diskussioner [...]

Främmande matematik?

Jag arbetar på två skolor. Nu var det så att eleverna behövde få tag på mig och då hade deras lärare skrivit upp mitt mobilnummer på whiteboarden: 0703 – xx xx xx När jag några dagar senare såg mitt eget telefonnummer där på whiteboarden var det liksom inte mitt. Jag skriver inte mitt telefonnummer så där utan [...]

Det matematiska språket

Jag funderar på hur vi använder vårt språk när vi undervisar, reflekterar och diskuterar matematik i skolan. Ju tydligare vi är  desto lättare blir det för eleverna att förstå och själva använda de matematiska begreppen. Trekant, fyrkant och plus bör ju vara triangel, kvadrat och addition.  Och det står klart och tydligt i kursplanen att vi [...]

Mångfaldsseende på matematiken

Matematiken omger oss ständigt. Det faktiska matematiska syns i alltsammans lika mycket som vårt språk syns och påverkar. Vi är mitt i det. I det språkrika, i det matematiska:

i sidangivelserna,
i riktningarna upp och ned,
i mer och mindre,
i fler och större,
i kilometeravståndet till Ikea,
i myrsteg till lekparken,
i kilowattimmens ljussken,
i skuggans radie,
i alla vinklar och vrår,
i meterhöga [...]