Bildens betydelse för förståelsen

Att lyfta fram matematiken med hjälp av bilder fördjupar den matematiska förståelsen hos eleven och lärarens kunskap om elevens kunskap. Jag och mina elever har under de senaste veckorna  diskuterat mycket kring: Är 2+2+2 = 3+3?  Det har varit mycket givande diskussioner och vi har med hjälp av bild fördjupat våra kunskaper. Jag ska ge er ett exempel:

7 x 3 [...]

Fyra händers matematik

Det går att räkna större tal med fyra händer.

Det går att tänka vidare med två huvuden.

Det går att göra mer på större papper.

Det går att utvinna något nytt ur det som redan är bekant.

Det går att använda boken på 100 andra sätt än att bara räkna tyst ur den.

Det går [...]