Sida upp och sida ner i matematikboken

Måste eleverna alltid räkna alla sidor i matematikboken? Om ni frågar mig tycker jag inte det. Det är upp till läraren att utifrån strävansmålen planera den matematikundervisning som sker i klassrummet.Och ska vi följa strävansmålen kan inte eleverna enbart räkna i matematikboken – de behöver diskutera, fundera, förklara, argumentera och pröva sig fram tillsammans med [...]

Miniräknare - maxiräknare

En miniräknare i elevhanden skapar nya talområden för den knappande eleven. Helt plötsligt kan eleven räkna 9×9+8, 256945-74635 eller så dyker decimaltalet 12,8333333 upp efter att eleven knappat in 77/6. Nu spelar det ingen roll att eleven är 7 år och går i första klass. En förstklassare kan knappa in väldigt stora tal och vara väldigt nyfiken. 

 Miniräknaren [...]

Taluppfattning - en uppfattning om tal

Jag läser DN och stannar till vid en annons. Sex siffror grupperade i tre grupper om två i varje (bilden till höger här bredvid). Jag tänker omedelbart att det måste vara ett telefonnummer och därefter: Vad blir det för tal om jag ändrar siffrornas grupperingar men ändå har kvar siffrorna på den plats de ursprungligen stod [...]