Kan, vill och vågar

Jag tänker att Strävorna är ett mycket bra medel för det matematiska lärandet. Ett bra matematiskt läromedel som jag använder mer och mer i den dagliga undervisningen. Matematiklektionerna blir annorlunda när innehållet utgår från en sträva. Det blir matematiska diskussioner och eleverna tar en större plats under matematiklektionen än vad de har gjort förut. Strävorna utvecklar också mina [...]

En mycket givande föreläsning

Jag hoppas att ni har möjlighet att lyssna på Maria Asplunds föreläsning – Meningsfull matematik. Jag tog med mig så många matematiktankar efter att ha haft förmånen att lyssna på Maria en hel dag:

Hand on – mind off  fick en väldigt tydlig förklaring och Maria fick mig att inse vad Hand on – mind [...]