Främmande matematik?

Jag arbetar på två skolor. Nu var det så att eleverna behövde få tag på mig och då hade deras lärare skrivit upp mitt mobilnummer på whiteboarden: 0703 – xx xx xx När jag några dagar senare såg mitt eget telefonnummer där på whiteboarden var det liksom inte mitt. Jag skriver inte mitt telefonnummer så där utan [...]

Det matematiska språket

Jag funderar på hur vi använder vårt språk när vi undervisar, reflekterar och diskuterar matematik i skolan. Ju tydligare vi är  desto lättare blir det för eleverna att förstå och själva använda de matematiska begreppen. Trekant, fyrkant och plus bör ju vara triangel, kvadrat och addition.  Och det står klart och tydligt i kursplanen att vi [...]

Rika matematiska problem

Vad är ett rikt problem?
Enligt bokens författare är det följande sju kritierier som ska uppfyllas för att ett problem ska kunna kallas för ett rikt probelm:

Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.
Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.
Problemet ska upplevas som en utmaning, [...]

Bildens betydelse för förståelsen

Att lyfta fram matematiken med hjälp av bilder fördjupar den matematiska förståelsen hos eleven och lärarens kunskap om elevens kunskap. Jag och mina elever har under de senaste veckorna  diskuterat mycket kring: Är 2+2+2 = 3+3?  Det har varit mycket givande diskussioner och vi har med hjälp av bild fördjupat våra kunskaper. Jag ska ge er ett exempel:

7 x 3 [...]

En 2½ årings matematikvärld

Jag har tillbringat dagen med en 2½ åring. Vi har pratat matematik hela dagen. Vi delade hans mandarin på hälften, eller det gjorde han själv. Vi räknade nyponen tillsammans som han plockade från nyponbusken – 1,2,3. När han klättrade upp i trädet så sa jag upp, när han hoppade ner, sa jag ner. Han tyckte [...]

Marie Andersson tänker om matematik - ett kreativt kommunikationsämne

När den skola jag arbetar i blev beviljad pengar från Skolverkets matematiksatsning i början av höstterminen startade ett intensivt matematiktänk hos mig.  Jag ifrågasätter numera mitt sätt att undervisa i matematik, min egen matematikkunskap och min tolkning av kursplanen i matematik. Jag har fått syn på saker som jag tidigare inte varit medveten om. Vad eleven kan är en direkt avspegling på den undervisning [...]