100 procent matematisk tystnad

Jag fick uppleva hur rolig och kreativ matematiken var då jag studerade till lärare. Som många andra blivande lärare skydde vi ämnet och den obligatoriska utbildningen om knappa fem poäng. Rädslan för matematiken satt kvar sedan skolåren. Men jag är glad över den utbildning jag fick – och den undervisning i ämnet jag fick delta [...]

Vara herre över alltsammans, elevinflytande och lärande

Jag ser mycket av det jag vill åstadkomma med min undervisning då jag djupstuderar denna uppgift:

Detta ser jag i elevens arbete (år fem):

Eleven har fått en uppgift som är konstruerad av en klasskamrat. Detta syns i hörnet då eleven som gör skriver av vem uppgiften kommer. Detta kommer då jag ständigt modellar att eleverna ska [...]