Gästbloggare nr 1 - förskollärare Susanne

Jag är så glad att vi får in lite förskoletankar här på http://matemaitkundervisning.se.

Allt började med att jag hittade en artikel i Nämnaren om en förskola som arbetade med matteväskor. En matteväska är en väska fylld med olika matteövningar som barn i 3-5 års åldern kan arbeta med tillsammans med sina föräldrar och väska lånar man [...]

Kan, vill och vågar

Jag tänker att Strävorna är ett mycket bra medel för det matematiska lärandet. Ett bra matematiskt läromedel som jag använder mer och mer i den dagliga undervisningen. Matematiklektionerna blir annorlunda när innehållet utgår från en sträva. Det blir matematiska diskussioner och eleverna tar en större plats under matematiklektionen än vad de har gjort förut. Strävorna utvecklar också mina [...]

Taluppfattning - en uppfattning om tal

Jag läser DN och stannar till vid en annons. Sex siffror grupperade i tre grupper om två i varje (bilden till höger här bredvid). Jag tänker omedelbart att det måste vara ett telefonnummer och därefter: Vad blir det för tal om jag ändrar siffrornas grupperingar men ändå har kvar siffrorna på den plats de ursprungligen stod [...]