Jag ser och hör att ...

Om jag bara hade rättat denna elevs matteuppgift hade det blivit en uppgift som är fel, där eleven inte kan. Kort och gott. Inte mer att säga om den saken.

Istället fick eleven berätta hur eleven tänkt:
- Jag såg direkt att svaret inte var rimligt, förklarade eleven. Det kan ju inte vara 1078 elever om det [...]

Bildens betydelse för förståelsen

Att lyfta fram matematiken med hjälp av bilder fördjupar den matematiska förståelsen hos eleven och lärarens kunskap om elevens kunskap. Jag och mina elever har under de senaste veckorna  diskuterat mycket kring: Är 2+2+2 = 3+3?  Det har varit mycket givande diskussioner och vi har med hjälp av bild fördjupat våra kunskaper. Jag ska ge er ett exempel:

7 x 3 [...]

3+3+3+3+3+3+3+3 = 8+8+8?

Är 3+3+3+3+3+3+3+3 = 8+8+8?

Det är sådant vi arbetar med i skolan, just i dessa dagar.
Vi diskuterar, funderar, ritar, klurar, tänker själva.
Matematik är inte lätt alla gånger.
Men när man blandar arbetssätten och tillvägagångssätten blir det bra mycket enklare.

Marie

Utvecklar intresse för matematik

Ett av strävansmålen i matematik är att eleven utvecklar intresse för matematik ….

Hur gör ni i er klass för att eleven ska komma dit? Vi vill inte att eleverna uppfattar ämnet matematik som på bilden här ovan

Jag försöker bl a hitta andra arbetsformer än den traditionella läroboken.  På bilden ovan arbetar vi med de fyra räknesätten och [...]

Matematiska begrepp

Jag har stött på  nya matematiska begrepp i dag: divisorns, inversa, distraktorer, minuenden och subtrahenden. De känns en aning kluriga, inte helt självklara och jag kan inte säga att jag lärt mig dem än. De bara finns och känns inte riktigt som om jag äger dem – än. Jag måste få använda dem i olika sammanhang innan jag [...]