Elevreflektioner

Eleverna håller på att rita ritningar till sina hus. De ska bygga ett mindre hus som har omkretsen 48 cm. Hur resten av huset ska se ut är upp till eleven att bestämma. Idag har de klurat med miniräknaren, papper och penna. Att få fram 48 cm i omkrets var inte alls en självklarhet för alla, men med diskussioner [...]

Miniräknare - maxiräknare

En miniräknare i elevhanden skapar nya talområden för den knappande eleven. Helt plötsligt kan eleven räkna 9×9+8, 256945-74635 eller så dyker decimaltalet 12,8333333 upp efter att eleven knappat in 77/6. Nu spelar det ingen roll att eleven är 7 år och går i första klass. En förstklassare kan knappa in väldigt stora tal och vara väldigt nyfiken. 

 Miniräknaren [...]

Vara herre över alltsammans, elevinflytande och lärande

Jag ser mycket av det jag vill åstadkomma med min undervisning då jag djupstuderar denna uppgift:

Detta ser jag i elevens arbete (år fem):

Eleven har fått en uppgift som är konstruerad av en klasskamrat. Detta syns i hörnet då eleven som gör skriver av vem uppgiften kommer. Detta kommer då jag ständigt modellar att eleverna ska [...]