Rika matematiska problem

Vad är ett rikt problem?
Enligt bokens författare är det följande sju kritierier som ska uppfyllas för att ett problem ska kunna kallas för ett rikt probelm:

Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.
Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.
Problemet ska upplevas som en utmaning, [...]

Bildens betydelse för förståelsen

Att lyfta fram matematiken med hjälp av bilder fördjupar den matematiska förståelsen hos eleven och lärarens kunskap om elevens kunskap. Jag och mina elever har under de senaste veckorna  diskuterat mycket kring: Är 2+2+2 = 3+3?  Det har varit mycket givande diskussioner och vi har med hjälp av bild fördjupat våra kunskaper. Jag ska ge er ett exempel:

7 x 3 [...]

Matematiska begrepp

Jag har stött på  nya matematiska begrepp i dag: divisorns, inversa, distraktorer, minuenden och subtrahenden. De känns en aning kluriga, inte helt självklara och jag kan inte säga att jag lärt mig dem än. De bara finns och känns inte riktigt som om jag äger dem – än. Jag måste få använda dem i olika sammanhang innan jag [...]