Mångfald av matematikböcker

Jag har många olika matematikböcker.
De finns ihopblandade med alla andra böcker.
Det gör absolut ingenting.
Det hopblandade gör att ämnet blir lite avdramatiserat.
Idag hittade en elev en matematikbok under den självständiga läsningen.
Han ville så gärna göra ett uppslag ur den.

- Får jag… bad han.
Inget ger mig mer värme än den frågan.
- Självklart, svarar jag.

Anne-Marie

Huvudräkning En inkörsport till matematiken

Läser Wiggo Kilborn och Madeleine Löwings bok Huvudräkning En inkörsport till matematiken. En lättläst bok men innehållet är av största vikt och intresse för oss undervisande lärare. Självklara saker för den ene kan vara helt nya kunskaper för den andre.

 Mötet med denna bok skapar många nya frågor och funderingar kring min egen matematikundervisning och min personliga matematiska kunskap om [...]