Kan, vill och vågar

Jag tänker att Strävorna är ett mycket bra medel för det matematiska lärandet. Ett bra matematiskt läromedel som jag använder mer och mer i den dagliga undervisningen. Matematiklektionerna blir annorlunda när innehållet utgår från en sträva. Det blir matematiska diskussioner och eleverna tar en större plats under matematiklektionen än vad de har gjort förut. Strävorna utvecklar också mina [...]

Marie Andersson tänker om matematik - ett kreativt kommunikationsämne

När den skola jag arbetar i blev beviljad pengar från Skolverkets matematiksatsning i början av höstterminen startade ett intensivt matematiktänk hos mig.  Jag ifrågasätter numera mitt sätt att undervisa i matematik, min egen matematikkunskap och min tolkning av kursplanen i matematik. Jag har fått syn på saker som jag tidigare inte varit medveten om. Vad eleven kan är en direkt avspegling på den undervisning [...]