3+3+3+3+3+3+3+3 = 8+8+8?

Är 3+3+3+3+3+3+3+3 = 8+8+8?

Det är sådant vi arbetar med i skolan, just i dessa dagar.
Vi diskuterar, funderar, ritar, klurar, tänker själva.
Matematik är inte lätt alla gånger.
Men när man blandar arbetssätten och tillvägagångssätten blir det bra mycket enklare.

Marie

Huvudräkning En inkörsport till matematiken

Läser Wiggo Kilborn och Madeleine Löwings bok Huvudräkning En inkörsport till matematiken. En lättläst bok men innehållet är av största vikt och intresse för oss undervisande lärare. Självklara saker för den ene kan vara helt nya kunskaper för den andre.

 Mötet med denna bok skapar många nya frågor och funderingar kring min egen matematikundervisning och min personliga matematiska kunskap om [...]

Tiokamrater

1+9
2+8
3+7
4+6
5+5

Vi känner alla igen våra tiokamrater och de måste också eleven göra för att automatisera sitt räknande. Då jag för ett tag sedan lyssnade på Astrid Petterson från PRIM-gruppen gick steget längre än till de traditionella tiokamraterna. Hon pratade om att många elever är osäkra eller har ingen kunskap alls om negativa tal.

Vem är 10kamrat med -5
Vem är 10 kamrat [...]