Jag ser och hör att ...

Om jag bara hade rättat denna elevs matteuppgift hade det blivit en uppgift som är fel, där eleven inte kan. Kort och gott. Inte mer att säga om den saken.

Istället fick eleven berätta hur eleven tänkt:
- Jag såg direkt att svaret inte var rimligt, förklarade eleven. Det kan ju inte vara 1078 elever om det [...]

Elevreflektioner

Eleverna håller på att rita ritningar till sina hus. De ska bygga ett mindre hus som har omkretsen 48 cm. Hur resten av huset ska se ut är upp till eleven att bestämma. Idag har de klurat med miniräknaren, papper och penna. Att få fram 48 cm i omkrets var inte alls en självklarhet för alla, men med diskussioner [...]

Vara herre över alltsammans, elevinflytande och lärande

Jag ser mycket av det jag vill åstadkomma med min undervisning då jag djupstuderar denna uppgift:

Detta ser jag i elevens arbete (år fem):

Eleven har fått en uppgift som är konstruerad av en klasskamrat. Detta syns i hörnet då eleven som gör skriver av vem uppgiften kommer. Detta kommer då jag ständigt modellar att eleverna ska [...]