Jag ser och hör att ...

Om jag bara hade rättat denna elevs matteuppgift hade det blivit en uppgift som är fel, där eleven inte kan. Kort och gott. Inte mer att säga om den saken.

Istället fick eleven berätta hur eleven tänkt:
- Jag såg direkt att svaret inte var rimligt, förklarade eleven. Det kan ju inte vara 1078 elever om det [...]

En glittrande diamant

Började lite smått under slutet av vårterminen 2009 att lära känna Skolverkets diagnosmaterial Diamant. Ordet diagnos kommer från grekiskans dia-genom och gnosis- vetande och syfte. Under en längre tid har det känts som om det har varit lite fult att diagnostisera för att se vad eleverna kan (kanske har jag fel). Jag har däremot hittat en tydlighet, en struktur och [...]