Fågelvägen

En helt vanlig matematikuppgift, i en helt vanlig matematikbok men ändå så väldigt obekant för eleven som skulle lösa uppgiften. Jag förstod inte heller först:
- Vi hittar inte Fågelvägen, sa den ena eleven medan elevens finger for fram och tillbaka över kartan som var inritad i matematikboken.
- Nähä, svarade jag och [...]

Det matematiska språket

Jag funderar på hur vi använder vårt språk när vi undervisar, reflekterar och diskuterar matematik i skolan. Ju tydligare vi är  desto lättare blir det för eleverna att förstå och själva använda de matematiska begreppen. Trekant, fyrkant och plus bör ju vara triangel, kvadrat och addition.  Och det står klart och tydligt i kursplanen att vi [...]