3+3+3+3+3+3+3+3 = 8+8+8?

Är 3+3+3+3+3+3+3+3 = 8+8+8?

Det är sådant vi arbetar med i skolan, just i dessa dagar.
Vi diskuterar, funderar, ritar, klurar, tänker själva.
Matematik är inte lätt alla gånger.
Men när man blandar arbetssätten och tillvägagångssätten blir det bra mycket enklare.

Marie

Utvecklar intresse för matematik

Ett av strävansmålen i matematik är att eleven utvecklar intresse för matematik ….

Hur gör ni i er klass för att eleven ska komma dit? Vi vill inte att eleverna uppfattar ämnet matematik som på bilden här ovan

Jag försöker bl a hitta andra arbetsformer än den traditionella läroboken.  På bilden ovan arbetar vi med de fyra räknesätten och [...]