Om den här bloggen

Vi hoppas att matematikundervisning.se ska bli en mötesplats för alla oss som reflekterar och funderar kring  matematik och/eller matematikundervisning. Det är när vi funderar och diskuterar tillsammans som vi får syn på den kunskap vi har om matematik. Att reflektera och diskutera tillsammans med våra elever är vårt uppdrag och elevens rättighet utifrån de styrdokument som styr vår gemensamma undervisning i matematik.

Berika denna blogg tillsammans med oss och vi kommer alla att göra en fantastisk resa i matematikens underbara och kreativa värld.

På återseende!

Anne-Marie Körling och Marie Andersson