Marie

Furillen 068Jag heter Marie Andersson, är utbildad grundskollärare 1-7 och arbetar som lärare på Gotland. Jag är mest känd som Öpedagogen men här på matematikundervisning.se kommer jag att skriva under mitt riktiga namn.

Som lärare har det alltid varit oerhört viktigt för mig att ständigt utveckla mig själv och min undervisning . Därför har jag alltid försökt lära mig nytt och är ständigt på jakt efter nya kunskaper som har med mitt yrke att göra. Öpedagogen, som jag startade för ca 1½ år sedan, har blivit en stor del av denna utveckling och det som började som en reflektionsplats blev så oändligt mycket mer. Under det senaste året har bl a min medvetenhet kring elevernas lärande, deras delaktighet i undervisningen och bedöming av elevernas lärande ökat och blir mer och mer en självklar del i min dagliga undervisning, även om det sker i väldigt långsam takt. Intresset kring IKT och matematik upptar numera en väldigt stor del av mitt funderande och reflekterande. IKT är en självklar del av våra elevers vardag och den måste därför även vara en självklarhet i skolan.

Matematikundervisning.se kommer förhoppningsvis att fortsätta utveckla mitt reflekterande kring matematik,  lära mig nytt om min matematikundervisning, elevens lärande i matematik och vad mitt uppdrag egentligen kräver av mig när det gäller matematik. Jag ser fram emot det, välkomnar det och hoppas att just du blir en del av min och din matematikutveckling.