En matematisk karta

 • 130 m över havet
 • 16 personer i varje glasgondol
 • 30 minuter, totalt
 • 42 ton millimiteranpassat stål
 • 70 ton räls
 • 20 minuter/tur
 • 6 ggr/timme
 • höst, vinter, vår: må – fr 10-19, lö – sö 10-17, sommar: må – fre 9-20, lö -sö 10-18, helgdagar 10-15
 • öppet 360 dagar/år
 • vuxna 130 kr, barn (4-12 år) 100 kr, pensionärer (+65 år) 100 kr, champagnepaket 955 kr (2p + 1 fl champagne), egen gondol (max 16 p) 1950 kr, senior 1500 kr (per tur)

Vad skulle vi i skolan kunna göra av den information som jag har framför mig på skärmen, tänker jag då jag letar information om Globen Skyview? Jag ser framför mig en hel del intressanta, nyfikna och öppna diskussioner, tillsammans med eleverna där deras tankar och funderingar får ta plats och synas i klassrummet. Att tillsammans med lärare och kompisar få möjlighet att lyssna, diskutera och pröva är något som kursplanen i matematik lyfter fram. Nu behöver det ju inte vara Globen Skyview vi utgår ifrån, det kan lika gärna vara något annat, lokalt, där just du och  dina elever befinner er. Jag funderar på vilka frågor som vi skulle kunna diskutera:

 • Hur högt är 130 m? Hur höga är elevernas hus där de bor? Hur många elevhus behöver vi för att komma upp till 130 m? Hur hög är skolan och hur många skolhus behöver vi för att komma upp till 130 m? Hur hög är en flaggstång eller ett kyrktorn? Hur många flaggstänger eller kyrktorn behöver vi stapla på varandra för att de ska bli lika höga som Globen?
 • Skulle hela klassen få plats i en gondol? Behöver vi två gondoler? Hur mycket väger hela klassen tillsammans? Hur många kilo klarar en gondol av? Skulle det gå att ”knöka” in hela klassen i en gondol, trots att det bara är tillåtet att vara 16 personer i en gondol?
 • Den totala restiden är 30 minuter. Vad hinner vi göra på 30 minuter? Är 30 min lång eller kort tid? Hur många timmar är 30 min? Hur många sekunder? Hur många kvartar går det på 30 min?
 • 42 ton/70 ton - Hur många kilo är ett ton? Hur många elefanter är det? Hur många elever och lärare är det? Behöver alla som finns i skolan (rektor, måltidspersonal, städpersonal, assistenter, lärare, elever) ställa sig på en våg för att komma upp i 42/70 ton, skulle det räcka eller skulle vi behöva en bil också? Hur många lastbilar är 42/70 ton? Hur många bilar? Hur många mjölpaket? Hur många Nintendo Wii eller X-box skulle det bli?
 • Hur långt åker en gondol varje dag – upp och ner? Blir det metrar, kilometrar, mil?  Hur långt är det – Ekvatorn runt? Till månen?
 • Öppettiderna, hur många timmar blir det på en dag, en vecka, en månad, 360 dagar?
 • Hur mycket pengar tjänar Skyview på en timme, en dag, en vecka, en månad, 360 dagar?
 • Champagnepaket!?? Varför finns det inga läskpaket, godispaket, glasspaket eller saft&bullpaket, för det är säkert en hel del barn som åker gondolerna och vad skulle de kunna kosta?

Det här är mina tankar. När eleverna får vara med och kommunicera matematik och utveckla sitt matematiska tänkande, då kommer undervisningen att ta nya vägar och nya diskussioner tar fart.

Nu funderar du kanske på vad Globen Skyview har med matematik att göra? För att få svar på den frågan behöver vi titta i våra styrdokument:

Kursplanen i matematik:

Ämnets syfte och roll i utbildningen:

”Grundkolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer…”

”… att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem”,

”Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer”.

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem”.

Ämnets karraktär och uppbyggnad

”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever…”

Strävansmål

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

 • utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,
 • utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,
 • utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen.

Ja, så här står jag nu och tittar ut över det matematiska landskapet. Med kursplanen i min hand, som en matematisk karta, känner jag att jag inte går vilse och att jag vet vilka vägar jag kan ta.

// Marie

1 kommentar till En matematisk karta

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>