Vad ska eleverna ha sina kunskaper till?

Vad är det för mening med att lära sig något om man inte vet vad man ska ha kunskapen till? Den frågan ställer jag mig då jag inser att vi har elever som sitter och ”gör” utan att veta varför.

Eleverna skulle efter en matematiklektion besvara följande frågor skriftligt:

Vad har du gjort?
Vad har du [...]

Matematik: Att samtala sig till förståelse och gemenskap

Uppgiften eleverna fick vara att överföra sin modell till tredimensionella figurer på papper. Eleverna fick samarbeta två och två. De skulle diskutera matematik och utveckla samarbetet. Jag satt noggrant och lyssnade in två elever som samarbetade. Båda två var mycket aktiva. Jag skrev noggrant upp det samtal jag hörde. Det ingick i coachningen av läraren, [...]

En matematisk karta

130 m över havet
16 personer i varje glasgondol
30 minuter, totalt
42 ton millimiteranpassat stål
70 ton räls
20 minuter/tur
6 ggr/timme
höst, vinter, vår: må – fr 10-19, lö – sö 10-17, sommar: må – fre 9-20, lö -sö 10-18, helgdagar 10-15
öppet 360 dagar/år
vuxna 130 kr, barn (4-12 år) 100 kr, pensionärer (+65 år) 100 kr, champagnepaket 955 kr (2p [...]

Bedömning i ämnet matematik

Jag inser att jag för bara något år sedan inte alls läste ”Bedömning i ämnet matematik” när jag läste om matematiken i kursplanen. Jag läste enbart strävansmål och uppnåendemål. Idag läser jag ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”, ”Ämnets karraktär och uppbyggnad” ”Mål att sträva mot” OCH ”Bedöming i ämnet matematik”. Ämnet har blivit en helhet.
Bedömning i [...]

Mångfald av matematikböcker

Jag har många olika matematikböcker.
De finns ihopblandade med alla andra böcker.
Det gör absolut ingenting.
Det hopblandade gör att ämnet blir lite avdramatiserat.
Idag hittade en elev en matematikbok under den självständiga läsningen.
Han ville så gärna göra ett uppslag ur den.

- Får jag… bad han.
Inget ger mig mer värme än den frågan.
- Självklart, svarar jag.

Anne-Marie

Miniräknare - maxiräknare

En miniräknare i elevhanden skapar nya talområden för den knappande eleven. Helt plötsligt kan eleven räkna 9×9+8, 256945-74635 eller så dyker decimaltalet 12,8333333 upp efter att eleven knappat in 77/6. Nu spelar det ingen roll att eleven är 7 år och går i första klass. En förstklassare kan knappa in väldigt stora tal och vara väldigt nyfiken. 

 Miniräknaren [...]

Eleven vill ha mer – och jag integrerar matematiken i allt!

KÖRLING UNDERVISAR EN DAG I NOVEMBER 2009

Det fina med att åskådliggöra elevers vilja och tanke och göra det för hela klassen är att det påverkar klassen positivt.
Vi har gjort tummen upp och tummen ned och då ser jag att mina elever vill ha mer matematik. Det räcker inte med de lektioner vi har.

Mitt [...]

Taluppfattning - en uppfattning om tal

Jag läser DN och stannar till vid en annons. Sex siffror grupperade i tre grupper om två i varje (bilden till höger här bredvid). Jag tänker omedelbart att det måste vara ett telefonnummer och därefter: Vad blir det för tal om jag ändrar siffrornas grupperingar men ändå har kvar siffrorna på den plats de ursprungligen stod [...]

Jag strävar på

Där jag arbetar pågår för tillfället ett utvecklingsarbete inom matematiken. Vi har blivit beviljade pengar av Skolverket för att utveckla matematikundervisningen. I förra veckan hade vi pedagogiska diskussioner kring vårt projekt ochvi inser att något håller på att hända med vår matematikundervisning. Vi har påbörjat ett arbete där vi närmar oss strävansmålen alltmer, både i praktiken och i [...]

Vara herre över alltsammans, elevinflytande och lärande

Jag ser mycket av det jag vill åstadkomma med min undervisning då jag djupstuderar denna uppgift:

Detta ser jag i elevens arbete (år fem):

Eleven har fått en uppgift som är konstruerad av en klasskamrat. Detta syns i hörnet då eleven som gör skriver av vem uppgiften kommer. Detta kommer då jag ständigt modellar att eleverna ska [...]