Det kom ett mail angående tiokamrater

Hej!
Jag arbetar på en skola i Blekinge och har elever som både går i sär och grunskolan.
Nu har vi fått ett litet huvudbry.
Vi har en elev som har svårt för ordet tiokamrater /kompisar .
Kamrater och kompisar leker man med ute på rasterna.
Vad ska vi kalla våra 2valiga ”tiokamrater för då?
Finns det något annat bra ord?

Mvh

Ja, [...]

Vara herre över alltsammans, elevinflytande och lärande

Jag ser mycket av det jag vill åstadkomma med min undervisning då jag djupstuderar denna uppgift:

Detta ser jag i elevens arbete (år fem):

Eleven har fått en uppgift som är konstruerad av en klasskamrat. Detta syns i hörnet då eleven som gör skriver av vem uppgiften kommer. Detta kommer då jag ständigt modellar att eleverna ska [...]