Vad ska eleverna ha sina kunskaper till?

Vad är det för mening med att lära sig något om man inte vet vad man ska ha kunskapen till? Den frågan ställer jag mig då jag inser att vi har elever som sitter och ”gör” utan att veta varför.

Eleverna skulle efter en matematiklektion besvara följande frågor skriftligt:

Vad har du gjort?
Vad har du [...]

Matematik: Att samtala sig till förståelse och gemenskap

Uppgiften eleverna fick vara att överföra sin modell till tredimensionella figurer på papper. Eleverna fick samarbeta två och två. De skulle diskutera matematik och utveckla samarbetet. Jag satt noggrant och lyssnade in två elever som samarbetade. Båda två var mycket aktiva. Jag skrev noggrant upp det samtal jag hörde. Det ingick i coachningen av läraren, [...]

Vad händer med det matematiska när eleven befinner sig i skolan?

Mäta en clementin eller två…

Ett barn sitter i klassrummet och skalar två clementiner. Självklart måste jag fråga vilken av dem som är den största. Det gäller ju att plocka in matematiken som en naturlig del i barnets vardag och göranden.

- Vilken av dina clementiner är störst? frågar jag.
- Ehhh, det vet jag [...]

Sida upp och sida ner i matematikboken

Måste eleverna alltid räkna alla sidor i matematikboken? Om ni frågar mig tycker jag inte det. Det är upp till läraren att utifrån strävansmålen planera den matematikundervisning som sker i klassrummet.Och ska vi följa strävansmålen kan inte eleverna enbart räkna i matematikboken – de behöver diskutera, fundera, förklara, argumentera och pröva sig fram tillsammans med [...]

Elevreflektioner

Eleverna håller på att rita ritningar till sina hus. De ska bygga ett mindre hus som har omkretsen 48 cm. Hur resten av huset ska se ut är upp till eleven att bestämma. Idag har de klurat med miniräknaren, papper och penna. Att få fram 48 cm i omkrets var inte alls en självklarhet för alla, men med diskussioner [...]

Bildens betydelse för förståelsen

Att lyfta fram matematiken med hjälp av bilder fördjupar den matematiska förståelsen hos eleven och lärarens kunskap om elevens kunskap. Jag och mina elever har under de senaste veckorna  diskuterat mycket kring: Är 2+2+2 = 3+3?  Det har varit mycket givande diskussioner och vi har med hjälp av bild fördjupat våra kunskaper. Jag ska ge er ett exempel:

7 x 3 [...]

Taluppfattning - en uppfattning om tal

Jag läser DN och stannar till vid en annons. Sex siffror grupperade i tre grupper om två i varje (bilden till höger här bredvid). Jag tänker omedelbart att det måste vara ett telefonnummer och därefter: Vad blir det för tal om jag ändrar siffrornas grupperingar men ändå har kvar siffrorna på den plats de ursprungligen stod [...]

Tiokamrater

1+9
2+8
3+7
4+6
5+5

Vi känner alla igen våra tiokamrater och de måste också eleven göra för att automatisera sitt räknande. Då jag för ett tag sedan lyssnade på Astrid Petterson från PRIM-gruppen gick steget längre än till de traditionella tiokamraterna. Hon pratade om att många elever är osäkra eller har ingen kunskap alls om negativa tal.

Vem är 10kamrat med -5
Vem är 10 kamrat [...]